EUROFIN d.o.o. Stara Pazova

Knjigovodstvene i Racunovodstvene usluge

REGISTAR OVLASCENIH RACUNOVODJA - (preduzeca koja mogu pruzati racunovodstvene usluge)-strana 4

 • Finansijsko, robno i materijalno knjigovodstvo
 • Kupci i dobavljači
 • Osnovna sredstva
 • Obračun plata
 • Završni računi
 • Obračun PDV-a
 • Knjiga blagajne
 • Elektronsko poslovanje
 • Izrada i predaja obrazaca, itd.
 • Sredjivanje i vođenje poslovnih knjiga: dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih računa i knjige izlaznih računa
 • Sredjivane i vođenje evidencija: nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, materijala, rezervnih delova i druge vrste sitne imovine, salda konti dobavljača, salda konti kupaca, analitike plata radnika, poreznih kartica radnika, zaliha u maloprodaji, podataka za zalihe u veleprodaji, sve propisane porezne evidencije

 • Druge knjigovodstvene usluge: izrada predloga kontnog plana za preduzetnika, kontiranje svih knjigovodstvenih dokumenata, izrada odgovarajućih kartica za knjiženje, obavljanje svih knjiženja, ostali knjigovodstveni poslovi po potrebi

 • Preduzece Eurofin doo poseduje ovlasceni racunovodstveni program i licencu za pruzanje racunovodstvenih usluga od strane Saveza Racunovodja i Revizora Republike Srbije

Otvaranja preduzeća i radnji:

1. Pripremu dokumentacije za osnivanje (Ugovori ili Odluke, OP obrasci i sl.),

2. Obradu potpisanih dokumenata, stvaranje dosijea i slanje u APR,

3. Nakon osnivanja, pripremu PORESKOG DOSIJEA za Poresku Upravu

Izrada Investicionih Programa

Preko 100 zadovoljnih klijenata u zemlji i inostranstvu dokaz su kvaliteta izrade investicionih programa.

Radimo sve vrste Investicionih programa(Start up,TOS,dugorocne kredite,kratkorocne kredite)

Vršimo izradu investicionih programa za razlicite investicione poduhvate: rekonstrukcije postojecih objekata ili izgradnja novih, nove investicije (novi program, novi proizvod, proizvodna linija, pogon ili fabrika), proširenje proizvodnje, modernizacija proizvodnje novom opremom, dogradnja, doinvestiranje .Postoji više razlicitih metodologija pisanja investicionog programa.Fond za Razvoj je propisao osnovni sadržaj investicionog programa:

 • Opis projekta i svrha investiranja
 • Analiza razvojnih mogucnosti i sposobnosti investitora
 • Analiza tržišta
 • Tehnicko tehnološke osnove
 • Analiza lokacije
 • Mere zaštite
 • Ekonomsko finansijska analiza
 • Finansijsko tržišna ocena projekta (staticka i dinamicka ocena ekonomske efikasnosti projekta)
 • Analiza osetljivosti

Pitanja u vezi izrade investicionih programa (studija) možete slati na e-mail adresu:eurofin@eurofin.co.rs

KREDITI FONDA ZA RAZVOJ ZA 2020.godinu :